kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Các kiểu dữ liệu trong PHP

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Tĩnh
  Thành Viên Thứ: 422306
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  520

  Các kiểu dữ liệu trong PHP

  Sau khi đã tìm hiểu về hằng số, biến và cách khai báo dữ liệu thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong PHP.

  Trong php có tổng cộng 7 kiểu dữ liệu:

  • Kiểu INT (int, integer)
  • Kiểu Boolean(bool)
  • Kiểu Số Thực (float, double)
  • Kiểu Chuỗi (string)
  • Kiểu Mảng (array)
  • Kiểu NULL (null)
  • Kiểu Đối Tượng (object)

  Chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng kiểu dữ liệu một và mình sẽ tách ra từng bài khác nhau. Bắt đầu, chúng ta hãy cùng học về kiểu INT hay int.

  1. Kiểu INT

  INT hay int là từ viết tắt của “integer”, trong tiếng Anh nghĩa là “Số nguyên”. Kiểu này là một kiểu dữ liệu dạng số.
  VD :
  PHP Code:
  <?php
  $tuoi 
  19;
  $pi    3,14;
  ?>
  Ta không dùng dấu nháy khi khai báo giá trị của kiểu int, và kích thước của kiểu int là 32bit.

  Khai báo dữ liệu kiểu int


  Để khai báo biến kiểu int, bạn phải gán giá trị cho nó là 1 số nguyên. Và sau biến luôn luôn phải có dấu chấm phẩy nhé ;
  VD :
  PHP Code:
  <php
  $nam 
  2018// $nam là biến kiểu int với giá trị là 2018
  ?> 

  Kiểm tra dữ liệu có phải kiểu INT không.


  Để kiếm tra một biến có phải kiểu int hay không, bạn hãy dùng hàm is_int($bien) hoặc is_integer($bien). Nếu kết quả trả về là true thì là kiểu INT và ngược lại.

  2. Kiểu Chuỗi

  Các kiểu dữ liệu trong php thì kiểu chuỗi mình, gồm kiểu string (chuỗi) và char (ký tự), mỗi ký tự là 1 byte.

  VD :
  PHP Code:
  <?php
  $ten 
  “Tung”;
  $country ‘VietNam’;
  ?>

  Khai báo biến kiểu chuỗi


  Để khai báo bạn chỉ cần tạo một biến và gán giá trị cho nó là chuỗi, giá trị phải được bao quanh banh dấu nháy đôi hoặc nháy đơn.

  VD:
  PHP Code:
  <?php
  $vforum  
  “vforum”// Biến $vforum có giá trị kiểu chuỗi, là vforum
  $hello     ‘Hello World’;
  echo 
  $hello;
  ?>

  Kiểm tra một biến có phải kiểu chuỗi


  Để kiểm tra một biến có phải là kiểu chuỗi hay không, bạn dùng hàm is_string($bien) . Nếu kết quả trả về là TRUE thì nó là
  kiểu chuỗi còn FALSE là không phải kiểu chuỗi

  3. Kiểu Boolean

  Boolean là kiểu dữ liệu đơn giản nhất trong các kiểu dữ liệu trong PHP, nó chỉ chứa 2 giá trị là đúng hoặc sai (TRUE or FALSE). Để khai báo biến kiểu boolean, bạn chỉ cần gán giá trị cho nó là TRUE hoặc FALSE. Đặc biệt, nó không phần biệt chữ hoa hay thường, miễn bạn gõ đúng là được.

  VD:

  PHP Code:
  <?php 
  // Cả hai biến dưới đây đều đúng 
  $name true;
  $ten    FALSE;
  ?>

  Kiểm tra một biến có phải kiểu Boolean.

  Để kiểm tra một biến có phải kiểu boolean bạn dùng hàm is_bool($bien) hoặc is Boolean($bien) để kiểm tra, kết quả của hàm này trả về TRUE nếu là kiểu bool, và ngược lại.

  4. Kiểu số thực
  Kiểu Số thực là những số có phần dư, còn kiểu INT là những số nguyên, không dư phần nào, như số 1.2 là kiểu số thực, 12 là kiểu số nguyên (INT). Các kiểu dữ liệu trong php của kiểu số thực gồm kiểu float và double.
  PHP Code:
  <?php 
  $v 
  1,2// Kiểu số thực
  ?>
  Kiểm tra một biến kiểu số thực
  Để kiểm tra một biến phải kiểu số thực không ta dùng hàm is_float($bien) để kiểm tra cho kiểu float, is_double($bien) để kiểm tra cho kiểu double. Kết quả 2 hàm này trả về TRUE nếu đúng và ngược lại.
  PHP Code:
  <?php
  Is_double
  ($v);
  Is_float($v);
  ?>
  5. Kiểu giá trị null
  Đây là kiểu đặc biệt trong PHP, nó mang giá trị rỗng. Lúc bạn khởi tạo một biến và bạn gán = NULL thì sẽ hệ thông sẽ không tốn bộ nhớ để lưu trữ, nên việc sử dụng nó rất có lợi. Kiểu NULL khi ép kiểu sang kiểu INT thì bằng 0, khi ép kiểu sang kiểu chuỗi thì = rỗng, và khi ép sang kiểu boolean thì mang giá trị FALSE. Ví dụ
  PHP Code:
  <?php
  $a 
  null// Tạo biến $a với giá trị Null
  $b = (string)$a // Biến này mang giá trị rỗng
  $c = (bool)$a // Biến này mang giá trị FALSE
  $d = (int)$a // Biến này mang giá trị 0
  ?>


  Còn tiếp...
  Nếu có điều gì hối tiếc...Thì chắc hẳn...đó là sự nhút nhát của anh
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Cần Thơ
  Thành Viên Thứ: 300468
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  2.035

  Reply: Các kiểu dữ liệu trong PHP

  "integer" bác viết sai rồi kìa sửa đi

 3. Đã cảm ơn hoangquan123:


Nhãn