Giới thiệu :Sử dụng VueJS + PHP đơn giản để xử lý ảnh và kết hợn một số function có sẵn trên Google . Ảnh nén có thể giảm khoảng 45% tùy vào các bạn set nhưng vẫn có thể giữ chất lượng ảnh đến 85% .
Sử dụng rất đơn giản , các bạn tải file về và upload lên Host của mình , không cần config gì cả nha.

Demo cho các bạn test nè : anh.toiyeucode.com

Download :
download

drive.google.com/file/d/0B-3CySxhhk8jOTJfbkZMaXVPcU0/viewChúc các bạn thành công !