Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:
Quê hương anh nước mặn, đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
Anh với tôi đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
Súng bên súng, đầu sát bên đầu
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ
Đồng chí!
*làm theo bố cục sau:
1.MB: Giới thiệu về tác giả và hoàn cảnh sáng tác, nội dung bài thơ
Dẫn vấn đề nghị luânj
2Thân bài:
*mạch cảm xúc(Bố cục)
*luận điểm 1
*Luận điểm 2
*Đánh giá
-Đánh giá về nội dung nghị luận
Đánh giá 2:Nghệ Thuật
*Liên Hệ -Thế hệ trẻ cần phải làm gì
Kết Bài:Đánh giá và liên hệ Bản thân