Hướng dẫn sử dụng chức năng Copy & Paste nâng cao trong Word 2010, hướng dẫn sử dụng word cơ bản

Qua bài này, chúng ta sẽ thảo luận về cách sao chép, cắt và dán trong Word 2010. Trong chương trước, chúng ta đã hiểu làm thế nào chúng ta có thể chọn văn bản mong muốn và di chuyển nó đến bất kỳ vị trí nào khác trong cùng một tài liệu hoặc trong bất kỳ tài liệu nào khác. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng các kỹ thuật sao chép, cắt và dán để sao chép văn bản để nguyên văn bản gốc hoặc xóa hoàn toàn văn bản gốc.

Để sử dụng các thao tác copy and paste (sao chép và dán) hoặc cut and paste (cắt và dán), Word sử dụng bộ nhớ tạm thời được gọi là clipboard (bảng tạm). Khi bạn sao chép hoặc cắt một văn bản, nó sẽ tạm thời ở trên bảng tạm và trong bước thứ hai, bạn có thể dán nội dung này vào vị trí mong muốn.

Thao tác Sao chép và dán
Thao tác Sao chép sẽ chỉ sao chép nội dung từ vị trí ban đầu và tạo một bản sao nội dung trùng lặp tại vị trí mong muốn mà không xóa văn bản khỏi vị trí ban đầu. Sau đây là quy trình sao chép nội dung trong Word

Bước 1 - Chọn một phần của văn bản bằng bất kỳ phương pháp chọn văn bản nào. Bạn có thể dùng bàn phím, dùng chuột hoặc kết hợp giữa chuột vào bàn phím để chọn đoạn văn bản nhanh nhất có thể.

Hướng dẫn sử dụng chức năng Copy & Paste nâng cao trong Word 2010

Bước 2 - Bạn có nhiều tùy chọn có sẵn để sao chép văn bản đã chọn trong clipboard. Bạn có thể sử dụng bất kỳ một trong các tùy chọn:
  1. Nhấp chuột phải - Khi bạn nhấp chuột phải vào văn bản đã chọn, nó sẽ hiển thị tùy chọn sao chép, nhấp vào tùy chọn này để sao chép nội dung đã chọn trong bảng tạm.
  2. Sử dụng nút Copy (Sao chép) trên Ribbon - Sau khi chọn văn bản, bạn có thể sử dụng nút sao chép có sẵn tại Ribbon để sao chép nội dung đã chọn trong bảng tạm.
  3. Sử dụng phím nóng Ctrl + C - Sau khi chọn văn bản, chỉ cần nhấn phím Ctrl + C để dán nội dung đã chọn trong bảng tạm.

Hướng dẫn sử dụng chức năng Copy & Paste nâng cao trong Word 2010

Bước 3 - Cuối cùng bấm vào vị trí bạn muốn sao chép văn bản đã chọn và sử dụng một trong hai tùy chọn đơn giản:
  1. Sử dụng nút Paste (Dán) trên Ribbon - Chỉ cần nhấp vào nút Dán có sẵn ở Ribbon để dán nội dung được sao chép vào vị trí mong muốn.
  2. Sử dụng phím tắt Ctrl + V - Đây là cách đơn giản nhất để dán nội dung. Chỉ cần nhấn phím Ctrl + V để dán nội dung vào vị trí mới.

Hướng dẫn sử dụng chức năng Copy & Paste nâng cao trong Word 2010

Các tùy chọn Paste nâng cao trong Word gồm có 3 tùy chọn:
Dán giữ nguyên định dạng của văn bản gốc trước khi copy

Hướng dẫn sử dụng chức năng Copy & Paste nâng cao trong Word 2010

Dán và lấy định dạng của đoạn văn bản tại vị trí mới

Hướng dẫn sử dụng chức năng Copy & Paste nâng cao trong Word 2010

Chỉ dán lấy chữ (tức là font theo mặc định và xóa mọi định dạng khác)

Hướng dẫn sử dụng chức năng Copy & Paste nâng cao trong Word 2010

Lưu ý - Bạn có thể lặp lại thao tác Dán bao nhiêu lần tùy thích để dán cùng một nội dung.

Thao tác Cut & Paste (cắt và dán)

Thao tác Cắt sẽ cắt nội dung từ vị trí ban đầu và di chuyển nội dung từ vị trí ban đầu sang vị trí mong muốn mới. Sau đây là thủ tục để di chuyển nội dung trong word

Bước 1 - Chọn một phần của văn bản hay còn gọi là bôi đen

Hướng dẫn sử dụng chức năng Copy & Paste nâng cao trong Word 2010

Bước 2 - Bây giờ, bạn có sẵn nhiều tùy chọn khác nhau để cắt văn bản đã chọn và đặt nó vào bảng tạm. Bạn có thể sử dụng một trong các tùy chọn
  1. Nhấp chuột phải - Nếu nhấp chuột phải vào phần văn bản đã chọn, nó sẽ hiển thị tùy chọn cắt, chỉ cần nhấp vào tùy chọn này để cắt nội dung đã chọn và giữ nó trong bảng tạm.
  2. Sử dụng nút Cut (Cắt) trên Ribbon - Sau khi chọn một phần văn bản, bạn có thể sử dụng nút cắt có sẵn tại Ribbon để cắt nội dung đã chọn và giữ nó trong bảng tạm.
  3. Sử dụng phím Ctrl + X - Sau khi chọn một phần văn bản, chỉ cần nhấn phím Ctrl + X để cắt nội dung đã chọn và giữ nó trong bảng tạm.

Hướng dẫn sử dụng chức năng Copy & Paste nâng cao trong Word 2010

Bước 3 - Cuối cùng, nhấp vào nơi bạn muốn di chuyển văn bản đã chọn và sử dụng một trong hai tùy chọn sau:
  1. Sử dụng nút Paste (Dán) trên Ribbon - Chỉ cần nhấp vào nút Dán có sẵn tại Ribbon để dán nội dung tại vị trí mới.
  2. Sử dụng phím Ctrl + V - Đây là cách đơn giản nhất để dán nội dung. Chỉ cần nhấn phím Ctrl + V để dán nội dung vào vị trí mới.

Hướng dẫn sử dụng chức năng Copy & Paste nâng cao trong Word 2010

Lưu ý - Bạn có thể lặp lại thao tác Dán bao nhiêu lần tùy thích để dán cùng một nội dung.

Sao chép, cắt và dán trong các tài liệu khác nhau
Bạn có thể sử dụng cùng một quy trình mà chúng tôi đã thảo luận ở trên để sao chép và dán hoặc cắt và dán nội dung từ tài liệu này sang tài liệu khác. Điều này rất đơn giản, chỉ cần sao chép hoặc cắt nội dung mong muốn từ một tài liệu và đi vào một tài liệu khác mà bạn muốn dán nội dung và sử dụng bước được nêu trên để dán nội dung.

Bạn có thể sử dụng các phím Alt + Tab để chuyển qua các tài liệu khác nhau và chọn tài liệu đích mong muốn 1 cách nhanh chóng.