Thao tác lấy lại lệnh Undo Redo trong Word 2010 - Undo Redo Changes in Word 2010

Bài viết này Vforum.vn sẽ thảo luận về cách Undo - Hoàn tácRedo - Làm lại các thay đổi trong Word 2010. Microsoft word cung cấp hai tính năng quan trọng được gọi là Undo Repeat hoặc Redo. Tính năng Hoàn tác được sử dụng để hoàn tác hành động trước đó và tính năng Repeat - Lặp lại hoặc Redo - Làm lại được sử dụng để lặp lại hành động trước đó.


Ví dụ: nếu bạn xóa nhầm văn bản, bạn có thể sử dụng tính năng Hoàn tác để khôi phục nó. Theo cách tương tự, nếu bạn xóa một ký tự và bạn muốn xóa nhiều ký tự hơn thì bạn có thể sử dụng thao tác Lặp lại.


Cách sử dụng thao tác Hoàn tác & Lặp lại
Bạn có thể truy cập các nút Hoàn tác và Lặp lại từ thanh công cụ Truy cập nhanh. Bạn nên lưu ý rằng nút Lặp lại cũng được gọi là nút Làm lại và cả hai thao tác đều có cùng một nghĩa.


Thao tác lấy lại lệnh Undo Redo trong Word 2010 - Undo Redo Changes in Word 2010Đây là thủ tục đơn giản để áp dụng các thao tác hoàn tác hoặc lặp lại (làm lại)


Bước 1 - Hãy để chúng tôi gõ một số văn bản trong một tài liệu trống. Bây giờ hãy nhấp vào nút Lặp lại (Làm lại) và bạn sẽ thấy rằng Word sẽ lặp lại thao tác tương tự cho bạn.


Thao tác lấy lại lệnh Undo Redo trong Word 2010 - Undo Redo Changes in Word 2010Bước 2 - Bây giờ để kiểm tra thao tác hoàn tác, chúng ta hãy xóa ký tự thao tác từ cuối cùng theo ký tự để bạn có văn bản sau trong dòng.


Thao tác lấy lại lệnh Undo Redo trong Word 2010 - Undo Redo Changes in Word 2010Bước 3 - Chúng ta hãy thử nhấp vào nút Hoàn tác từng cái một. Bạn sẽ thấy rằng Word sẽ khôi phục tất cả các ký tự bị xóa từng cái một sau khi thực hiện một vài thao tác hoàn tác.


Thao tác lấy lại lệnh Undo Redo trong Word 2010 - Undo Redo Changes in Word 2010Các phím tắt để sử dụng thao tác Hoàn tác & Lặp lại
Mặc dù bạn có thể truy cập các lệnh Hoàn tác và Lặp lại từ thanh công cụ Truy cập nhanh, nhưng vì các lệnh này là các lệnh được sử dụng thường xuyên nhất, chúng tôi khuyên bạn nên ghi nhớ các phím tắt của chúng như sau -

STT Phím tắt và tác dụng
1 Ctrl + ZHoàn tác thao tác đã thực hiện trước đó
2 Ctrl + YLặp lại thao tác vừa thực hiện

Lưu ý rằng nếu hành động trước đó là Hoàn tác, Ctrl + Y sẽ thực hiện lại hành động Hoàn tác.