làm cách nào đề cho sau khi hình nền background chính hiện ra khoảng 5s thì nk sẽ hiện ra background khác chồng lền background chính và chữ động kiểu javascrip bắt đầu chạy sau khi nó ghi hết chữ rồi khoảng 5s sau hình background xếp chồng đó bắt đầu mờ dần và background chính bắt đầu hiện ra và background xếp chồng đó cứ mờ dần cho đến khi mất thì thôi mún như jay phải làm sao ạ mong mn giúp đỡ