Hướng dẫn thiết lập, chỉnh lề trang in trong Word 2010 2016 2007 2003 2013, cách đặt lề trái phải dưới trên, chọn khổ giấy A4 letter A3 như thế nào, cách xoay trang giấy dọc và ngang

Qua bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách điều chỉnh lề trang trong Word 2010. Lề là khoảng cách giữa cạnh của tờ giấy và văn bản. Bạn có thể điều chỉnh lề phải, trái, trên và dưới của tài liệu của mình. Theo mặc định, Word đặt tất cả các lề trái, phải, trên và dưới thành 1 inch.


Trong ảnh chụp màn hình được đưa ra dưới đây, tôi đã hiển thị lề trên, bên trái và bên phải, nếu bạn sẽ nhập trang hoàn chỉnh, Word cũng sẽ để lại lề là 1 inch.


Hướng dẫn thiết lập, chỉnh lề trang in trong Word 2010 2016 2007 2003 2013


Điều chỉnh lề trang in
Các bước sau đây sẽ giúp bạn hiểu cách đặt lề cho 1 tài liệu mở.


Bước 1 - Mở tài liệu các lề cần được đặt. Nếu bạn muốn lề chỉ được áp dụng cho một phần được chọn của tài liệu, hãy chọn phần cụ thể đó.


Bước 2 - Nhấp vào tab Bố cục trang - Page Layout và nhấp vào nút Đặt lề - Margins trong nhóm Cài đặt trang - Page Setup. Điều này sẽ hiển thị danh sách các tùy chọn sẽ được chọn nhưng bạn phải nhấp vào tùy chọn Lề tùy chỉnh - Custom Margins có sẵn ở phía dưới.


Bạn cũng có thể chọn bất kỳ lề nào được xác định trước từ danh sách, nhưng sử dụng tùy chọn lề tùy chỉnh - Custom Margins, bạn sẽ có nhiều quyền kiểm soát hơn trên tất cả các cài đặt.


Hướng dẫn thiết lập, chỉnh lề trang in trong Word 2010 2016 2007 2003 2013


Bước 3 - Bạn sẽ phải hiển thị hộp thoại Page Dialog như hiển thị bên dưới nơi bạn có thể đặt lề trên, trái, phải và dưới dưới Tab Margins. Chọn tùy chọn Áp dụng - Apply to: để áp dụng lề trên văn bản đã chọn hoặc tài liệu hoàn chỉnh.


Hướng dẫn thiết lập, chỉnh lề trang in trong Word 2010 2016 2007 2003 2013


Bước 4 - Nếu bạn định đóng gáy tập tài liệu của mình, thì bạn cần dành riêng 1 khoảng cho lề này, hãy nhập con số đó vào hộp Gutter và chọn vị trí đặt đóng gáy trong danh sách thả xuống - Gutter Position. Sau khi đặt tất cả các giá trị mong muốn cho tất cả các lề, nhấp vào nút OK để áp dụng các lề.