Cách di chuyển 1 bảng biểu sang vị trí mới trên Word 2010 - Move a Table in Word 2010, chỉnh sửa, căn chỉnh bảng biểu

Bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách di chuyển một bảng trong Word 2010. Microsoft Word cho phép di chuyển một bảng từ vị trí này sang vị trí khác cùng với nội dung của nó. Chương này sẽ cung cấp cho bạn các bước đơn giản để di chuyển một bảng trong cùng một tài liệu, mặc dù bạn có thể di chuyển một bảng từ tài liệu này sang tài liệu khác bằng thao tác cắt (Cut) và dán (Paste).

Di chuyển một bảng
Các bước sau đây sẽ giúp bạn di chuyển một bảng trong cùng một tài liệu Word.

Bước 1 - Đưa con trỏ chuột qua bảng mà bạn muốn di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác. Ngay khi bạn đưa con trỏ chuột vào trong bảng, biểu tượng Chữ thập nhỏ sẽ xuất hiện ở góc trên cùng bên trái của bảng như bên dưới.

Cách di chuyển 1 bảng biểu sang vị trí mới trên Word 2010 - Move a Table in Word 2010

Bước 2 - Nhấp vào Biểu tượng Chữ thập nhỏ sẽ chọn toàn bộ bảng. Khi bảng được chọn, sử dụng nút CUT - Cắt hoặc chỉ cần nhấn các phím Ctrl + X để cắt bảng khỏi vị trí ban đầu.

Bước 3 - Đưa con trỏ soạn thảo của bạn vào vị trí bạn muốn di chuyển bảng và sử dụng nút PASTE - Dán hoặc chỉ cần nhấn phím Ctrl + V để dán bảng vào vị trí mới.

Cách di chuyển 1 bảng biểu sang vị trí mới trên Word 2010 - Move a Table in Word 2010