kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Hướng dẫn unlock T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470, T570,T580, X1 Carbon gen2/8, X270, W540.ect..

 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 430369
  Bài gửi
  13

  Thumbs up Hướng dẫn unlock T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470, T570,T580, X1 Carbon gen2/8, X270, W540.ect..

  XIN HƯỚNG DẪN UNLOCK TẤT CẢ CÁC DÒNG MÁY

  Unlocking Forever Lenovo T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470s, T480s, X1 Carbon gen2/8, X270, W540,W541,etc
  - 3rd Generation : T430 , T430s, W530 , x1 carbon gen 1 , L430 .....

  - 4th Generation : T440, T440s, T440p, T450, T540, W540, W541, , X240 , X1 carbon gen 2 , L440. .....

  - 5th Generation : W550s ,X250, X1 carbon gen3, Helix , Thinkpad Yoga 12 and Yoga 15 , L450 .....

  - 6th Generation : P40, P50 , P50s and P70 ,X1 Yoga, X260, T460 and T560 , X1 carbon gen4 , L460 .....

  - 7th Generation : T470 , T470s ,T570, X1 Carbon gen 5 , L470 ......

  - 8th Generation : T480 , T480s , updating.....

  - 9th Generation : updating.....

  - The newest models

  HƯỚNG DẪN Unlock/Remove Forever Bios Password , Computrace Laptop ibm ThinkPad
  >>>>>>>>>>>>>My Skype : haisung4344


  #Deactive Computrace thinkpad ibm
  T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470s, T480s, X1 Carbon gen2/8, X270, W540,W541
  #Remove thinkpad ibm T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470s, T480s, X1 Carbon gen2/8, X270, W540,W541
  #Unlock Thinkpad ibm T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470s, T480s, X1 Carbon gen2/8, X270, W540,W541
  #Remove Computrace thinkpad ibm T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470s, T480s, X1 Carbon gen2/8, X270, W540,W541
  #Computrace thinkpad ibm T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470s, T480s, X1 Carbon gen2/8, X270, W540,W541
  #Unlock ibm T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470s, T480s, X1 Carbon gen2/8, X270, W540,W541
  #Unlock Thinkpad series T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470s, T480s, X1 Carbon gen2/8, X270, W540,W541
  #Unlock thinkpad T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470s, T480s, X1 Carbon gen2/8, X270, W540,W541
  #Unlock computrace T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470s, T480s, X1 Carbon gen2/8, X270, W540,W541
  #Unlock laptop T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470s, T480s, X1 Carbon gen2/8, X270, W540,W541
  #unlock code T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470s, T480s, X1 Carbon gen2/8, X270, W540,W541
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 430369
  Bài gửi
  13

  Reply: Hướng dẫn unlock T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470, T570, X1 Carbon gen2/8, X270, W540.ect.
 3. #3
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 430369
  Bài gửi
  13

  Reply: Hướng dẫn unlock T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470, T570,T580, X1 Carbon gen2/8, X270, W540

  #Deactive Computrace thinkpad ibm T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470s, T480s, X1 Carbon gen2/8, X270, W540,W541
  #Remove thinkpad ibm T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470s, T480s, X1 Carbon gen2/8, X270, W540,W541
  #Unlock Thinkpad ibm T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470s, T480s, X1 Carbon gen2/8, X270, W540,W541
  #Remove Computrace thinkpad ibm T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470s, T480s, X1 Carbon gen2/8, X270, W540,W541
  #Computrace thinkpad ibm T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470s, T480s, X1 Carbon gen2/8, X270, W540,W541
  #Unlock ibm T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470s, T480s, X1 Carbon gen2/8, X270, W540,W541
  #Unlock Thinkpad series T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470s, T480s, X1 Carbon gen2/8, X270, W540,W541
  #Unlock thinkpad T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470s, T480s, X1 Carbon gen2/8, X270, W540,W541
  #Unlock computrace T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470s, T480s, X1 Carbon gen2/8, X270, W540,W541
  #Unlock laptop T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470s, T480s, X1 Carbon gen2/8, X270, W540,W541
  #unlock code T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470s, T480s, X1 Carbon gen2/8, X270, W540,W541

 4. #4
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 430369
  Bài gửi
  13

  Reply: Hướng dẫn unlock T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470, T570,T580, X1 Carbon gen2/8, X270, W540
 5. #5
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 430369
  Bài gửi
  13

  Reply: Hướng dẫn unlock T440,T440s ,T450,T450s, T460, T460s,T470, T570,T580, X1 Carbon gen2/8, X270, W540

  Unlock/Remove Bios Password , Computrace all Laptops -- My Skype : haisung4344