em chạy chiếc honda wave alpha 2016 được 3 năm rồi đi cẩn thận thay dầy thường xuyên chưa phải xửa chữa gì cả gần đây chạy xe >10km thấy máy có khét, tháo vỏ ra thì thấy như hình các bác xem giúp e xe có gặp vấn đề gì ko [IMG]file:///C:/Users/admin/Desktop/1234567893.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/Users/admin/Desktop/1234567892.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/Users/admin/Desktop/1234567891.jpg[/IMG]