Topic mở đầu cho box Hướng dẫn sử dụng Excel 2010, tổng hợp các hàm thông dụng trong kế toán, đầu tư, tài chính, xây dựng, chứng khoán, quản lý kho, bán hàng

Microsoft Excel là một ứng dụng bảng tính thương mại, được viết và phân phối bởi Microsoft cho Microsoft Windows và Mac OS X. Tại thời điểm viết bài hướng dẫn này, phiên bản Microsoft Excel là 2010 cho Microsoft Windows và 2011 cho Mac OS X vẫn là các phiên bản mạnh mẽ, đầy đủ tính năng và khá phổ biến trong các cơ quan và trường học.

Topic mở đầu cho box Hướng dẫn sử dụng Excel 2010
Microsoft Excel là một công cụ bảng tính có khả năng thực hiện các tính toán, phân tích dữ liệu và tích hợp thông tin từ các chương trình khác nhau.

Theo mặc định, các tài liệu được lưu trong Excel 2010 được lưu với phần mở rộng .xlsx trong khi phần mở rộng tệp của các phiên bản Excel trước là .xls.
Topic mở đầu cho box Hướng dẫn sử dụng Excel 2010
Độc giả chính của box Hướng dẫn sử dụng Excel
Hướng dẫn này đã được thiết kế cho người dùng máy tính muốn tìm hiểu Microsoft Excel theo các bước đơn giản và dễ dàng. Nó sẽ rất hữu ích cho những người học không tiếp xúc với các ứng dụng của Microsoft trước đó.

Topic mở đầu cho box Hướng dẫn sử dụng Excel 2010Điều kiện tiên quyết
Trước khi tiếp tục với hướng dẫn này, bạn nên có kiến ​​thức cơ bản về các thiết bị ngoại vi máy tính như chuột, bàn phím, màn hình, màn hình, v.v. và các hoạt động cơ bản của chúng. Bạn cũng nên có các kỹ năng cơ bản về quản lý tập tin và điều hướng thư mục.