Tình yêu như Chó với Mèo
Yêu nhau một lúc Mèo trèo lên cây
Chó nhìn cặp mắt thơ ngây
Dậm chân xuống đất: mẹ mày xuống không?
Mèo cười đồ Chó lắm lông
Bà đếch xuống đấy, đồ không biết trèo!
Chó ta nhìn thẳng mắt Mèo
Mày cứ khinh bố, bố trèo cho coi!
Chả may ngã xuống thì toi
Chó ta lầm bẩm, thế thôi kệ mày
Chả thèm cái đồ mặt dày
Gọi thì chả xuống thế này thì thôi
Dại gì cố đấm ăn xôi
Nhỡ đâu ngã xuống, thôi rồi đời trai
------------------------------------------
vài định nghĩa về tình yêu

Tình yêu như thể rút thăm
Rút trúng thì sướng rút nhầm thì đau
Tình yêu như thể đi câu
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài
Tình yêu như thể quan tài
Mới loanh quanh ở bên ngoài đã run
Tình yêu như thể dây chun
Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay
Tình yêu như thể ông say
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời
Tình yêu như thể điểm mười
Có học cho đến cả đời vẫn mong
Tình yêu như thể đuôi công
Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì
Tình yêu như thể bánh mì
Tây Ta đều thích bởi vì nó ngon
Tình yêu như thể thỏi son
Sinh ra vẫn chỉ để mòn cái môi
Tình yêu như thể cái đuôi
Nó theo thì chảnh nó (buông) xuôi thì buồn…

(miss lụm lặt)