Cách ẩn 1 bảng tính trong Excel 2010 - How to Hiding Worksheet in Excel 2010, các thủ thuật hay dùng trong excel 2010, tổng hợp các phím tắt, phím nóng phổ biến hay dùng nhất của Word Excel Powerpoint 2013 2016

Ẩn bảng tính

Đây là các bước để ẩn một bảng tính.

Bước 1 - Nhấp chuột phải vào Tên trang tính và chọn tùy chọn Hide - Ẩn. Sheet đó sẽ được ẩn ngay.

Cách ẩn 1 bảng tính trong Excel 2010 - How to Hiding Worksheet in Excel 2010

Mẹo:
Tick chuột trái vào 1 sheet, rồi giữ Shift kết hợp với Ctrl để chọn nhiều Sheet liền nhau hoặc riêng lẻ, rồi chọn Hide để ẩn chúng

Cách ẩn 1 bảng tính trong Excel 2010 - How to Hiding Worksheet in Excel 2010


Bỏ ẩn 1 bảng tính

Dưới đây là các bước để bỏ ẩn một bảng tính.

Bước 1 - Nhấp chuột phải vào bất kỳ Tên Trang tính nào và chọn tùy chọn Unhide - Bỏ ẩn ...

Cách ẩn 1 bảng tính trong Excel 2010 - How to Hiding Worksheet in Excel 2010

Bước 2 - Chọn Tên trang tính để bỏ ẩn trong hộp thoại Unhide - Bỏ ẩn để bỏ ẩn trang tính. Nhấn nút OK.
Bây giờ bạn sẽ được Sheet trở lại như trước.