Cài đặt phông chữ cho dữ liệu trong Excel 2010 - Setting Fonts in Excel 2010

Bạn có thể chỉ định bất kỳ phông chữ nào được cài đặt cho máy in của bạn cho các ô trong trang tính.

Cài đặt phông chữ từ nhà

Bạn có thể đặt phông chữ của văn bản đã chọn từ Home -> Font group và lựa 1 Font chữ mình thích

Cài đặt phông chữ cho dữ liệu trong Excel 2010 - Setting Fonts in Excel 2010

Cài đặt phông chữ từ hộp thoại Format Cell

  • Nhấp chuột phải vào ô, chọn Format cells -> Font Tab
  • Nhấn Ctrl + 1 hoặc Shift + Ctrl + F


Cài đặt phông chữ cho dữ liệu trong Excel 2010 - Setting Fonts in Excel 2010