Cách áp dụng định dạng chữ, số, tiền tệ, tài chính, ngày, giờ trong Excel 2010, Apply Formatting in Excel 2010, Hướng dẫn sử dụng hộp thoại Formatting Cells - Cách định dạng dữ liệu chi tiết trong Excel 2010

Các định dạng cho dữ liệu trong ô Cell

Trong MS Excel, bạn có thể áp dụng định dạng cho ô hoặc phạm vi ô bằng cách nhấp chuột phải -> Format cells, rồi chọn tab thích hợp. Các tab khác nhau có sẵn như được hiển thị dưới đây

Hướng dẫn sử dụng hộp thoại Formatting Cells - Cách định dạng dữ liệu chi tiết trong Excel 2010


Tác dụng riêng của từng Tab trong hộp thoại Format Cell

Number (Số) - Bạn có thể đặt định dạng của ô tùy thuộc vào nội dung số trong ô đó
Định dạng cho các ô Cell trong Excel 2010 - Hướng dẫn sử dụng hộp thoại Format Cell (Ctrl + 1)

Alignment (Căn chỉnh) - Bạn có thể đặt căn chỉnh văn bản trên tab này.
Cách căn lề cho chữ trong Excel 2010 - Text Alignments in Excel 2010

Font (Phông chữ) - Bạn có thể đặt Phông chữ của văn bản trên tab này.
Cài đặt phông chữ cho dữ liệu trong Excel 2010 - Setting Fonts in Excel 2010

Border (Đường viền) - Bạn có thể đặt đường viền của ô bằng tab này.
Hướng dẫn kẻ ô và tô màu cho Cell trong Microsoft Excel 2010 - Borders and Shades in Excel 2010

Fill - Bạn có thể đặt màu vào ô với tab này.
Hướng dẫn kẻ ô và tô màu cho Cell trong Microsoft Excel 2010 - Borders and Shades in Excel 2010

Protection (Bảo vệ) - Bạn có thể đặt tùy chọn bảo vệ tế bào với tab này.
Hướng dẫn cách khóa và ẩn công thức trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016