Cách đóng băng cố định 1 vài dòng tiêu đề trong Excel 2010 - Freeze Panes in Excel 2010, một vài tính năng nâng cao của excel 2010

Bài viết sẽ giới thiệu đến các bạn 1 tính năng giúp cố định các hàng/ cột tiêu đề. Mỗi khi bạn cuộn xuống dưới xem nội dung dữ liệu bảng tính thì các hàng/cột này vẫn giữ nguyên ở đó. Việc này giúp dễ dàng theo dõi được nội dung hơn.

Chức năng Freezing Panes
Nếu bạn thiết lập một bảng tính với các tiêu đề hàng hoặc cột, các tiêu đề này sẽ không hiển thị khi bạn cuộn xuống hoặc sang phải. MS Excel cung cấp một giải pháp hữu ích cho vấn đề này với chức năng Freezing Panes. Freezing Panes giữ cho các tiêu đề hiển thị trong khi bạn cuộn qua bảng tính.

Sử dụng Pan Freeze

Thực hiện theo các bước được đề cập dưới đây để đóng băng panes.
  • Chọn hàng đầu tiên hoặc cột đầu tiên hoặc hàng bên dưới mà bạn muốn đóng băng hoặc cột bên phải khu vực mà bạn muốn đóng băng.
  • Chọn Tab View -> Freeze Panes
  • Chọn tùy chọn phù hợp -
    • Freeze Panes - Để đóng băng khu vực của các ô Cell
    • Freeze Top Row - Để đóng băng hàng đầu tiên của bảng tính.
    • Freeze Cột đầu tiên - Để đóng băng cột đầu tiên của bảng.

Cách đóng băng cố định 1 vài dòng tiêu đề trong Excel 2010 - Freeze Panes in Excel 2010
  • Nếu bạn đã chọn Freeze top row, bạn có thể thấy hàng đầu tiên xuất hiện ở trên cùng, sau khi cuộn cũng còn. Xem ảnh chụp màn hình dưới đây.

Cách đóng băng cố định 1 vài dòng tiêu đề trong Excel 2010 - Freeze Panes in Excel 2010


Bỏ chọn đóng băng tiêu đề - Unfreeze Panes


Để giải phóng tiêu đề, chọn tab View -> Unreeze Panes

Cách đóng băng cố định 1 vài dòng tiêu đề trong Excel 2010 - Freeze Panes in Excel 2010