Tạo công thức mới trong Excel 2010 - Creating Formulas in Excel 2010

Công thức trong MS Excel

Nói 1 cách hình tượng thì Công thức là bánh mì và bơ của bảng tính. Không có công thức, bảng tính sẽ chỉ là biểu diễn dạng bảng đơn giản của dữ liệu. Một công thức bao gồm mã đặc biệt, được nhập vào một ô. Nó thực hiện một số tính toán và trả về một kết quả, được hiển thị trong ô. Công thức sử dụng nhiều toán tử và hàm bảng tính để làm việc với các giá trị và văn bản.

Các giá trị và văn bản được sử dụng trong các công thức có thể được đặt trong các ô khác, điều này giúp thay đổi dữ liệu dễ dàng và mang lại cho bảng tính tính năng động của chúng. Ví dụ: bạn có thể nhanh chóng thay đổi dữ liệu trong bảng tính và công thức hoạt động.

Các yếu tố của công thức

Một công thức có thể bao gồm bất kỳ yếu tố nào trong số này
 • Toán tử toán học, chẳng hạn như + (để thêm) và * (cho phép nhân)
  Ví dụ:
  • = A1 + A2 Thêm các giá trị trong các ô A1 và A2.
 • Giá trị hoặc văn bản
  Ví dụ:
  • = 200 * 0,5 Nhân 200 lần 0,15. Công thức này chỉ sử dụng các giá trị và nó luôn trả về cùng kết quả là 100.
 • Tham chiếu ô (bao gồm các ô và phạm vi được đặt tên)
  Ví dụ:
  • = A1 = C12 So sánh ô A1 với ô C12. Nếu các ô giống hệt nhau, công thức trả về TRUE; mặt khác, nó trả về FALSE.
 • Các chức năng của bảng tính (chẳng hạn như SUMER AVERAGE)
  Ví dụ:
  • = SUM (A1: A12) Thêm các giá trị trong phạm vi A1: A12.

Tạo công thức


Để tạo công thức, bạn cần nhập vào Thanh công thức - Formula Bar. Công thức bắt đầu bằng dấu '=' (1 vài trường hợp có thể nhập dấu "+" hoặc "-" cũng được). Khi xây dựng công thức theo cách thủ công, bạn có thể nhập địa chỉ ô hoặc bạn có thể trỏ đến chúng trong bảng tính. Sử dụng phương pháp trỏ để cung cấp địa chỉ ô cho các công thức thường là phương pháp xây dựng công thức dễ dàng và mạnh mẽ hơn. Khi bạn đang sử dụng các hàm dựng sẵn, bạn bấm vào ô hoặc kéo qua phạm vi ô mà bạn muốn sử dụng khi xác định các đối số của hàm trong hộp thoại Đối số hàm. Xem ảnh chụp màn hình dưới đây.

Tạo công thức mới trong Excel 2010 - Creating Formulas in Excel 2010


Ngay sau khi bạn hoàn thành mục nhập công thức, Excel sẽ tính toán kết quả, sau đó được hiển thị bên trong ô trong bảng tính (tuy nhiên, nội dung của công thức tiếp tục hiển thị trên thanh Công thức bất cứ khi nào ô được kích hoạt).

Nếu bạn mắc lỗi trong công thức ngăn Excel không thể tính được công thức, Excel sẽ hiển thị hộp thoại Thông báo gợi ý cách khắc phục sự cố.