Sử dụng macro trong Excel 2010 - Using Macros in Excel 2010

Macro trong MS Excel

Macro cho phép bạn tự động hóa hầu hết mọi tác vụ mà bạn có thể thực hiện trong Excel 2010. Bằng cách sử dụng trình ghi macro từ Tab View -> menu xổ xuống Macro, để ghi lại các tác vụ mà bạn thực hiện thường xuyên, bạn không chỉ tăng tốc quy trình một cách đáng kể mà bạn yên tâm rằng mỗi bước trong một nhiệm vụ được thực hiện theo cùng một cách mỗi lần bạn thực hiện một nhiệm vụ. Để xem macro, chọn Tab View -> menu xổ xuống Macro

Sử dụng macro trong Excel 2010 - Using Macros in Excel 2010


Tùy chọn macro


Tab View chứa nút lệnh Macros mà menu thả xuống chứa ba tùy chọn sau.
  • View macro - Mở hộp thoại Macro nơi bạn có thể chọn một macro để chạy hoặc chỉnh sửa.
  • Record Macro - Mở hộp thoại Record Macro nơi bạn xác định cài đặt cho macro mới và sau đó khởi động trình ghi macro; điều này giống như nhấp vào nút Record Macro trên thanh Trạng thái - Status.
  • Use Relative References - Sử dụng tài liệu tham khảo tương đối - Sử dụng địa chỉ ô tương đối khi ghi macro, làm cho macro linh hoạt hơn bằng cách cho phép bạn chạy nó trong các khu vực của bảng tính khác với địa chỉ ban đầu được sử dụng trong bản ghi của macro.

Tạo macro

Bạn có thể tạo macro theo một trong hai cách
  • Sử dụng trình ghi macro của MS Excel để ghi lại hành động của bạn khi bạn thực hiện chúng trong bảng tính.
  • Nhập các hướng dẫn mà bạn muốn được theo dõi trong mã VBA trong Trình soạn thảo Visual Basic - Visual Basic Editor.

Bây giờ, hãy tạo một macro đơn giản sẽ tự động hóa nhiệm vụ tạo nội dung ô đậm và áp dụng màu ô.
  • Chọn Xem View -> Menu xổ xuống Macros
  • Nhấp vào Record Macro như bên dưới.

Sử dụng macro trong Excel 2010 - Using Macros in Excel 2010

  • Bây giờ Record Macro sẽ bắt đầu.
  • Thực hiện các bước hành động, mà bạn muốn thực hiện nhiều lần. Macro sẽ ghi lại các bước đó.
  • Bạn có thể dừng ghi macro sau khi thực hiện với tất cả các bước.

Sử dụng macro trong Excel 2010 - Using Macros in Excel 2010

Chỉnh sửa Macro

Bạn có thể chỉnh sửa Macro đã tạo bất cứ lúc nào. Chỉnh sửa macro sẽ đưa bạn đến trình soạn thảo lập trình VBA.

Sử dụng macro trong Excel 2010 - Using Macros in Excel 2010