Cách gửi Email bảng tính bằng chính MS Excel 2010 - Email Workbooks MS Excel 2010

Gửi Email bảng tính XLS XLSX bằng cách nào nhanh nhất

MS Excel cho phép bạn gửi email bảng tính rất dễ dàng. Để gửi email cho file Excel .XLS .XLSX cho bất cứ ai, hãy làm theo các bước được đề cập dưới đây.
  • Chọn menu File » Save and Send. Về cơ bản nó lưu tài liệu trước và sau đó là email.

Cách gửi Email bảng tính bằng chính MS Excel 2010 - Email Workbooks MS Excel 2010

  • Nhấp vào Send using E-mail - Gửi bằng E-mail nếu hệ thống email của bạn được định cấu hình. MS Outlook sẽ mở với tệp dưới dạng tệp đính kèm trong cửa sổ Email mới. Bạn có thể gửi thư sổ làm việc này cho bất cứ ai có địa chỉ email hợp lệ.

Cách gửi Email bảng tính bằng chính MS Excel 2010 - Email Workbooks MS Excel 2010

Gửi bằng cách này có ưu điểm hơn rất nhiều so với cách truyền thống bạn vẫn thường làm ở những điểm sau:
  1. Gửi thư ngay bằng Excel khi vừa chỉnh sửa xong bảng tính
  2. Không cần mở bất kỳ trình duyệt web nào cả, như Google Chrome, Firefox, hay Cốc cốc ...
  3. Quản lý được mail đến, mail đi bằng Outlook.


Vì nhiều điểm tiện lợi như vậy, tại sao chúng ta không thử áp dụng luôn cách này xem sao