khi có khởi tạo không đối thì nó bị lỗi mà không có khởi tạo thì chạy ngon lành ạ
code em để link codepad ạ

Mã:
http://codepad.org/yaDSoPRI
ai fix hộ em với ạ, thanks