Viết một đoạn văn bằng tiếng anh nói về nhóm nhạc BTS