Hướng dẫn cách tạo Biểu đồ Pivot Excel 2010

Biểu đồ Pivot

Biểu đồ trục (Pivot Chart) là biểu diễn đồ họa của tóm tắt dữ liệu, được hiển thị trong bảng xoay vòng. Biểu đồ trục luôn dựa trên bảng trụ. Mặc dù Excel cho phép bạn tạo bảng xoay và biểu đồ trục cùng một lúc, nhưng bạn không thể tạo biểu đồ trục mà không có bảng xoay. Tất cả các tính năng biểu đồ Excel có sẵn trong biểu đồ trục. Biểu đồ Pivot có sẵn trong tab Insert -> menu thả xuống PivotTable -> PivotChart.

Ví dụ về biểu đồ Pivot

Bây giờ, chúng ta hãy xem bảng Pivot với sự trợ giúp của một ví dụ. Giả sử bạn có dữ liệu lớn về cử tri và bạn muốn xem chế độ xem tóm tắt dữ liệu của Thông tin cử tri mỗi bên dưới dạng biểu đồ, thì bạn có thể sử dụng biểu đồ Pivot cho nó. Chọn tab Insert -> menu thả xuống PivotTable -> PivotChart để chèn bảng trụ.

Hướng dẫn cách tạo Biểu đồ Pivot Excel 2010

MS Excel chọn dữ liệu của bảng. Bạn có thể chọn vị trí biểu đồ trục là một trang tính hiện có hoặc một trang tính mới. Biểu đồ Pivot phụ thuộc vào bảng xoay được tạo tự động bởi MS Excel. Bạn có thể tạo biểu đồ trục trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Hướng dẫn cách tạo Biểu đồ Pivot Excel 2010