I. hướng dẫn làm bài thuyết trình về tinh thần đoàn kết dân tộc
Tinh thần đoàn kết dân tộc là một truyền thống quý báu của dân tộc ta từ xưa đến nay. Đoàn kết giúp con người vượt qua bao khó khăn, thử thách, giúp tập thể trở nên vững mạnh. Sau đây Vforum sẽ giúp các em làm bài văn thuyết trình về tình đoàn kết dân tộc.
1. Mở bài : dẫn dắt nêu vấn đề nghị luận ( có thể dẫn bằng một câu ca dao, tục ngữ )
2. Thân bài :
· Giải thích : tinh thần đoàn kết là gì?
· Đoàn kết có ý nghĩa gì trong cuộc sống, trong tập thể
· Biểu hiện của tình đoàn kết dân tộc
· Phê phán những con người tách mình ra khỏi tập thể
· Liên hệ bản thân
3. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về tình đoàn kết dân tộc

II. Bài làm cụ thể thuyết trình về tinh thân đoàn kết dân tộc
Từ xa xưa nhân dân ta đã truyền miệng nhau những câu tục ngữ:
“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”
Thật vậy, đoàn kết đã trở thành một chân lý , một truyền thống hết sức tốt đẹp của người dân Việt Nam ta từ bao đời nay.

Trong mọi giai cấp, mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn thì đoàn kết luôn là vấn đề đặt lên hàng đầu.” đoàn kết” là kết thành một khối thống nhất, cùng làm việc vì mục đích chung. Tinh thần đoàn kết vốn là một truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Tinh thần ấy thể hiện qua sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau bằng những hành động cụ thể. Nhất là những khi gặp hoạn nạn, khó khăn. Người ta thường nói sống phải có tập thể và “ đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết .”Thực tế cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng mà trên đường đời ta luôn gặp khó khăn, trắc trở và một người có thể sẽ không thể nào vượt qua được mà cần có sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, vì thế đoàn kết sẽ đưa con người đến thành công, giúp người xóa bỏ khoảng cách, xích lại gần nhau, biết thông cảm cho nhau và tạo nên một tập thể thống nhất vững mạnh. Phải chăng nhờ tình đoàn kết ấy mà nước Việt Nam ta từ một nước nhỏ bé, lạc hậu, yếu thế và bị khống chế của một nước khác, đã trải qua hàng ngàn năm bắc thuộc, dám đứng lên đánh đổ kẻ thù,đặc biệt là những quốc gia hùng mạnh nhất thế giới lúc bây giờ như :phát xít Nhật, thực dân Pháp, đế quốc Mĩ,..Nhân dân đã đứng lên chiến đấu lật đổ chế bị nô lệ tiến lên chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa. Đoàn kết còn thể hiện ở sự không phân biệt vùng miền trong chiến tranh : miền nam có giặc thì miền Bắc kéo quân phá giặc, miền Bắc có giặc thì miền Nam, miền Trung kéo quân ra đánh.Người đàn ông ra trận thì người đàn bà ở nhà phục vụ tiền tuyến, là hậu phương vững chắc cho tinh thần chiến đấu của họ, k phân biệt nam hay nữ cũng có thể ra chiến trường “cô gái mở đường” So về lực lượng, vũ khí hiện đại tối tân thì Mỹ, Nhật là những nước đi đầu, chúng ta lại vũ khí thô sơ nhưng sao ta vẫn chiến thắng chúng. Đó chắc hẳn là nhờ tình đoàn kết dân tộc. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực nhất định sẽ thành công. Còn ngày nay tuy không còn thù trong, giặc ngoài nhưng nhân dân ta vẫn giữ được truyền thống quý báu ấy: qua các chương trình thiện nguyện : rung chuông vàng, áo ấm cho em, trái tim cho em, vượt lên chính mình,điều ước thứ 7hay vì bạn xứng đáng,... những chương trình tổ chức nhằm tạo điều kiện có thể những người có hoàn cảnh khó khăn họ trực tiếp tham gia để gặt hái giải thưởng trang trải cuộc sống hoặc một người nào đó cảm thấy vô cùng cảm động, nể phục trước gia cảnh của họ tham gia với mog muốn cải thiện được phần nào cuộc sống của những người cơ nhỡ ấy. Chúng ta cần lên án, phê phán những con người không có tinh thần đoàn kết, tự làm theo ý mình, sống lẻ loi đơn độc, những người như thế sẽ bị xã hội khinh bỉ, ruồng bỏ, xa lánh…Em- cac bạn những người đang còn trên ghế nhà trường phải phát huy tinh thần đoàn kết qua việc giúp đỡ những bạn học yếu để tập thể lớp ngày một tiên tiến, xuất sắc.

“Nơi nào có đoàn kết, nơi đó có chiến thắng” đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc ta từ xưa đến nay, vì thế em, các bạn, chúng ta hãy cố gắng gìn giữ và phát huy để xây dựng đất ngước vững mạnh.
Sora- VFORUM.VN