Hướng dẫn gỡ bỏ hoàn toàn phần mềm diệt virus McAfee ra khỏi máy tính - Download McAfee Removal Tool

Phần mềm virus nào càng hoạt động mạnh thì càng ăn sâu vào trong hệ thống. Khi bạn muốn gỡ các phần mềm này hoàn toàn khỏi máy tính thì rất khó khăn vì không thể sử dụng các công cụ truyền thống như: Uninstall program trong Control Panel, dùng phần mềm Uninstall của bên thứ 3 như Revo Uninstall hay Your Uninstall, xoá thủ công hoặc End Process bằng Task Manager thì lại càng là điều không thể thực hiện được.

Hướng dẫn gỡ bỏ hoàn toàn phần mềm diệt virus McAfee ra khỏi máy tính - Download McAfee Removal Tool


Rất nhiều file đang chạy trong Tác vụ Manager tốn tài nguyên mà không thể tắt được.

Hướng dẫn gỡ bỏ hoàn toàn phần mềm diệt virus McAfee ra khỏi máy tính - Download McAfee Removal Tool


Tải về Tool sau, hoàn toàn sạch về virus vì được cung cấp bởi trang mcafee.com và mình đã dùng thấy rất hiệu quả
Download McAfee Removal Tool

Mã:
http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/SupportTools/MCPR/MCPR.exe
http://www.fshare.vn/file/KSY5MFYBCKJN
https://www.mediafire.com/file/2xrai4top8jen6k/Vforum.vn__McAfee_Removal_Tool_10.2.142.0.rar/file
Nhấn Next

Hướng dẫn gỡ bỏ hoàn toàn phần mềm diệt virus McAfee ra khỏi máy tính - Download McAfee Removal Tool


Tick vào Agree, nhấn Next

Hướng dẫn gỡ bỏ hoàn toàn phần mềm diệt virus McAfee ra khỏi máy tính - Download McAfee Removal Tool


Gõ Mã bảo mật, nhấn Next

Hướng dẫn gỡ bỏ hoàn toàn phần mềm diệt virus McAfee ra khỏi máy tính - Download McAfee Removal Tool


Quá trình quét và gỡ bỏ bắt đầu diễn ra

Hướng dẫn gỡ bỏ hoàn toàn phần mềm diệt virus McAfee ra khỏi máy tính - Download McAfee Removal Tool


Chờ vài phút...

Hướng dẫn gỡ bỏ hoàn toàn phần mềm diệt virus McAfee ra khỏi máy tính - Download McAfee Removal Tool


Kết thúc thì Tool tự tắt, và không cần khởi động lại máy tính. McAfee đã được gỡ bỏ sạch sẽ khỏi hệ thống của bạn rồi