“Gót ngựa của Thánh Gióng đi qua còn trăm ao đầm để lại” (“Mặt đường khát vọng”- Nguyễn Khoa Điềm). Văn học diễn ra theo một quá trình mà người đời sau luôn chịu những tác động, những ảnh hưởng từ người đi trước. Văn học dân gian có vai trò vô cùng quan trọng trong tiến trình lịch sử văn học dân tộc. Trong kho tang văn học dân gian, chúng ta không thể không nhắc đến truyền thuyết “Thánh Gióng”. Bởi nó như ghi lạ hình ảnh của dân tộc ta anh dũng chiến đấu chống giặc ngoại xâm và là tiền đề, là chất liệu tạo dựng bao tác phẩm văn học nghệ thuật của giai đoạn sau. Những bài làm văn mẫu dưới đây sẽ giúp các bạn tóm tắt lại truyện “Thánh Gióng”, hoặc các bạn cũng có thể tham khảo để từ đó, đưa ra cách tóm tắt theo của riêng mình. Khi tóm tắt, các bạn cần tuân theo diễn biến, nội dung câu chuyện, tránh áp đặt, suy diễn theo ý muốn chủ quan của bản thân. Chúc các bạn thành công!

BÀI LÀM VĂN MẪU SỐ 1 TÓM TẮT TRUYỆN “THÁNH GIÓNG”
Vào đời Hùng Vương thứ sáu, ở một làng nọ, có hai vợ chồng già hiền lành, chăm chỉ mà vẫn chưa có con. Một hôm, người vợ ra đồng, ướm thử lên một dấu chân thì kì lạ thay, về nhà mang thai. Sau mười hai tháng, sinh ra một đứa trẻ mà lên ba vẫn chưa biết nói, biết cười. Đúng lúc ấy, giặc Ân tràn vào nước ta xâm lươc. Nhà vua kêu sứ giả đi tìm người tài. Ai ngờ đâu, khi sứ giả đi đến làng đó, cậu bé đột nhiên biết nói, biết cười, lại bải người mẹ gọi sứ giả vào. Sứ giả vào, cậu bé liền bải sứ giả về tâu với nhà vua cần chuẩn bị những gì. Sứ giả vội trở về báo tin với nhà vua. Từ hôm đó, cậu bé bỗng lớn nhanh như thổi, ăn bao nhiêu cũng không đủ. Hàng xóm, láng giềng phải góp cơm, gạo, quần áo để nuôi cậu bé. Rồi khi giặc đến, cậu bé không biết nói, biết cười ngày nào bỗng vươn mình trở thành một tráng sĩ. Gióng liền cưỡi ngựa sắt ra trận, đi đến đâu giặc chết đến đó. Những nơi Thánh Gióng đã đi qua thì “Gót ngựa Thánh Gióng đi qua còn trăm ao đầm để lại”(“Đất Nước”- Nguyễn Khoa Điềm”). Đánh giặc xong, Thánh Gióng liền cưỡi ngựa sắt bay về trời. Nhân dân nhớ ơn của người, lập đền thờ ở nhiều nơi trên đata nước.

BÀI LÀM VĂN MẪU SỐ 2 TÓM TẮT TRUYỆN “THÁNH GIÓNG”
Vào đời vua Hùng thứ sáu, ở làng nọ, có một người phụ nữ ra đồng làm việc và ướm thử chân vào một dấu chân thì bỗng nhiên về nhà lại có mang. Đứa trẻ sinh ra, lên ba nhưng vẫn không biết nói, cười. Giặc tràn đến nước ta, sứ giả theo lệnh nhà vua đi tìm người tài thì kì lạ thay, cậu bé bỗng bảo mẹ gọi sứ giả vào. Từ hôm đó, cậu bé lớn nhanh như thổi. Hàng xóm, láng giiềng cùng góp sức vào nuôi cậu. Thế rồi, Gióng cưỡi ngựa sắt ra trận, đánh tan quân thù. Giặc không còn, Thánh Gióng liền cưỡi ngựa sắt bay về trời. Nhân dân biết ơn và lập đền thờ ở nhiều nơi.

Tùy vào yêu cầu của đề bài mà có thể yêu cầu tóm tắt truyện Thánh Gióng ngắn gọn khoảng bao nhiêu câu và theo lời kể của nhân vật nào trong truyện ví dụ như qua lời kể của người mẹ, bằng lời văn của em mà các bạn sẽ có viết theo những cách khác nhau, trên đây là 2 đoạn văn tóm tắt truyện thánh giọng ngắn gọn nhất để các bạn tham khảo