Hướng dẫn sửa lỗi "Local Area Connection" doesn't have a valid IP configuration, icon mạng chấm than vàng, không kết nối được với internet, cách chia sẻ, share file mạng LAN, biểu tượng wifi báo chấm than, icon mạng có dấu X đỏ, không kết nối được với wifi

Hiện tượng icon mạng hiện dấu chấm than rất hay gặp, và có nhiều nguyên nhân từ cả phần cứng lẫn phần mềm. Vforum đã từng có rất nhiều bài hướng dẫn cách sửa lỗi các lỗi liên quan đến việc không kết nối được internet 1 cách bình thường.

Tổng hợp các cách để sửa lỗi wifi bị dấu chấm than, không bắt được wifi cho PC, laptop mới nhất 2019

Cách sửa lỗi không vào được mạng chấm than màu vàng wifi win 7 8 XP

Hướng dẫn khắc phục sửa lỗi điện thoại kết nối Wifi được nhưng không vào được mạng

Chủ yếu là đặt lại địa chỉ IP tĩnh, hoặc gỡ driver mạng ra cài đặt lại, chức năng wifi trên laptop bị tắt, ... Nếu đã làm tất cả các cách trên mà vẫn không hiệu quả, thì nó rơi vào trường hợp "Local Area Connection" doesn't have a valid IP configuration. Card mạng bị xoá địa chỉ MAC và nhận được 1 địa chỉ IP fake từ modem có dạng 169.254.xxx.xx. Kể cả bạn có đặt lại địa chỉ IP tĩnh là 192.168.1.xxx đi chăng nữa thì icon mạng vẫn báo chấm than.

Hướng dẫn sửa lỗi "Local Area Connection" doesn't have a valid IP configuration, icon mạng chấm than vàng


Sau khi chạy xong trình Troubleshooting Problem để tự động sửa lỗi mạng thì nhận được thông báo "Local Area Connection" doesn't have a valid IP configuration.
Lỗi này có thể do virus phá hoại


Hướng dẫn sửa lỗi "Local Area Connection" doesn't have a valid IP configuration, icon mạng chấm than vàng


Vào Status của Local network, nhấn Details... sẽ nhận được thông tin địa chỉ MAC toàn là 1 dãy số 0


Hướng dẫn sửa lỗi "Local Area Connection" doesn't have a valid IP configuration, icon mạng chấm than vàng


Cách sửa lỗi cực kì đơn giản và hiệu quả, mình đã áp dụng thành công, đó là bạn dùng phần mềm giúp thay đổi địa chỉ MAC tự động có tên Change MAC Address

Download phần mềm thay đổi địa chỉ MAC miễn phí win XP 7 8

Cài đặt xong, nhấn vào Random MAC Address để tạo MAC ngẫu nhiên


Hướng dẫn sửa lỗi "Local Area Connection" doesn't have a valid IP configuration, icon mạng chấm than vàng


Nhấn tiếp Change Now! để áp dụng địa chỉ MAC này thay thế cho dãy MAC trống ban đầu


Hướng dẫn sửa lỗi "Local Area Connection" doesn't have a valid IP configuration, icon mạng chấm than vàng


Thông báo thay đổi địa chỉ MAC dành cho card mạng thành công.


Hướng dẫn sửa lỗi "Local Area Connection" doesn't have a valid IP configuration, icon mạng chấm than vàng


Icon mạng LAN sau khi xoay 1 chút để xin cấp địa chỉ IP mới, thì sẽ vào được mạng tốt như bình thường.


Hướng dẫn sửa lỗi "Local Area Connection" doesn't have a valid IP configuration, icon mạng chấm than vàng