1) Thông tin nhân viên cần lưu giữ gồm: Mã số nhân viên, bắt buộc VG****, * là các ký số. Họ tên nhân viên Ngày sinh Giới tính (nam/nữ) Địa chỉ Số điện thoại Thời gian vào làm, chỉ nhận nhân viên từ 18 tuổi trở lên Thời gian được làm nhân viên chính thức, sau thời gian thử việc 3 tháng từ khi vào làm. Email, biết rằng email tạo theo quy tắc tên_họ@vingroup.comVí dụ: Nguyễn Văn An : annv@vingroup.com (nếu có tên nhân viên trùng nhau thì kèm thêm ngàysinh vào tên email)Hãy xây dựng lớp Nhân viên chứa các thông tin trên và các phương thức cần thiết: Các phương thức khởi tạo Các phương thức nhập/xuất thông tin, với phương thức xuất có nhiều lựa chọn:Xuất mã số, họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email nếu đưa vào tham số chọn là 1.Xuất mã số, họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, email, thời gian vào làm nếu đưa vàotham số chọn là 2.Xuất tất cả thông tin kể cả thâm niên và phụ cấp thâm niên nếu đưa vào tham số chọn là số 3. Phương thức tính thâm niên = số tháng làm việc/12 Phương thức tính phụ cấp thâm niênNếu thâm niên<=3 năm: 1 triệu đồngNgược lại nếu thâm niên <=6 năm: 2 triệugược lại nếu thâm niên<=10 năm: 4 triệuTừ năm thứ 11: 5 triệu, và thêm 500 ngàn cho mỗi năm tăng thâm niên.Công ty VINGROUP có 2 công ty con là VINCOM và VINREAL.Trong công ty VINCOM, nhân viên được chia làm 3 loại khác nhau trong quá trình vận hành sản xuấtlà nhân viên sản xuất, nhân viên kinh doanh và cán bộ điều hành. Mỗi nhân viên trong công ty đều cócác thông tin chung theo VINGROUP, nhưng có thêm: hệ số lương, biết rằng: Hệ số lương của nhân viên có thang hệ số (2.34, 2.67, 3.0, 3.33, 3.66, 3.99, 4.32, 4.65). Mức lương cơ bản áp dụng cho tất cả các nhân viên là 1.4 triệu Để nâng cao tính tích cực cho nhân viên, công ty tổ chức đánh giá xếp loại thi đua cho nhânviên hàng tháng (loại A,B,C,D). Xếp loại này sẽ quyết định thu nhập của mỗi nhân viên nhưsau: Nếu xếp loại ‘A’: nhân viên được hưởng 100% mức lương + phụ cấp thâm niên Nếu xếp loại ‘B’: nhân viên được hưởng 75% mức lương + phụ cấp thâm niên Nếu xếp loại ‘C’: nhân viên được hưởng 50% mức lương + phụ cấp thâm niên Nếu xếp loại ‘D’: nhân viên được hưởng 0% mức lương + phụ cấp thâm niênDo tính chất công việc nên mỗi nhân viên lại có những đặc điểm, cách xếp loại, cách tính lương vàphụ cấp khác nhau như sau:- Nhân viên sản xuất: do làm việc trong môi trường độc hại nên nhân viên sản xuất đều được hưởngmột hệ số phụ cấp nặng nhọc. Hệ số này là chung cho tất cả các nhân viên sản xuất của công ty vàđang được công ty qui định là 10%. Ngoài ra mỗi nhân viên sẽ có thông tin về số ngày nghỉ trong mộttháng và xếp loại thi đua được tính như sau: Nếu số ngày nghỉ <=1 thì xếp loại ‘A’, số ngày nghỉ <=3thì xếp loại ‘B’ , số ngày nghỉ <=5 thì xếp loại ‘C’còn lại là xếp loại ‘D’. Lương của nhân viên sảnxuất được tính theo công thức như sau:lương = hệ số lương * lương cơ bản * (1+ phụ cấp nặng nhọc)- Nhân viên kinh doanh: Công ty không bắt buộc nhân viên kinh doanh phải làm việc theo ngàygiống như nhân viên sản xuất mà chỉ quan tâm tới năng lực bán hàng của từng người. Mỗi nhân viênkinh doanh có một doanh số bán hàng tối thiểu khác nhau và một thông tin về doanh số bán hàng theotháng. Nếu nhân viên hoàn thành doanh số tối thiểu thì xếp loại thi đua là ‘B’, nếu không hoàn thànhthì xếp loại ‘C’. Nếu doanh số nhỏ hơn 50% doanh số tối thiểu thì xếp loại ‘D’. Ngược lại nếu nhânviên có danh số cao hơn 2.0 lần doanh số tối thiểu thì xếp loại ‘A’. Lương của nhân viên kinh doanhcũng được xác định như sau:lương =hệ số lương * lương cơ bản + hoa hồngtrong đó hoa hồng là 15% của doanh thu vượt mức doanh thu tối thiểu.- Cán bộ quản lý: Cán bộ quản lý có trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất của công ty. Cánbộ quản lý có thêm thông tin về chức vụ và hệ số chức vụ. Xếp loại thi đua của cán bộ quản lý luônluôn là ‘A’ và lương của cán bộ quản lý được xác định như sau:lương =hệ số lương * lương cơ bản + phụ cấp chức vụ.trong đó phụ cấp chức vụ được xác định = hệ số phụ cấp chức vụ * 2 triệuĐể có thể tham gia đánh giá hiệu quả của nhân viên công ty VINCOM coi các nhân viên có xếp loạithi đua loại A là chiến sĩ thi đua, loại B là lao động tiên tiến.Đối với công ty VINREAL, nhân viên chỉ cần các thông tin như VINGROUP. Công ty VINREALtính lương nhân viên bằng 20% của tổng số tiền mà nhân viên đó tạo ra trong một tháng mà thôi.Công ty VINREAL sẽ coi các nhân viên có lương từ 10 triệu là lao động tiên tiến và từ 20 triệu làchiến sĩ thi đua và lương <10 triệu là không đạt chỉ tiêu.Tổng công ty VINGROUP có tổ chức đánh giá các nhân viên trong các công ty thành viên. Muốnmột nhân viên được đánh giá là “có năng lực ” hay “năng lực tốt” thì tổng công ty chỉ quan tâm tới làmỗi nhân viên ở trong các công ty con có phải là chiến sĩ thi đua (nghĩa là có ‘năng lực tốt”) hay laođộng tiên tiến (nghĩa là “có năng lực”) hay không mà thôi, và không quan tâm tới công ty con đánhgiá vấn đề đó dựa vào tiêu chí nào.Yêu cầu:1/ Xác định các lớp, vẽ sơ đồ phân cấp cấu trúc các lớp cho bài toán.2/ Xây dựng các lớp cùng các thuộc tính và phương thức theo yêu cầu.3/ Hãy tạo danh sách chứa nhân viên của 2 công ty và thực hiện các yêu cầu sau1). Đọc dữ liệu từ file XML (file này SV tự thiết kế cấu trúc chứa dữ liệu cho phù hợp các truy vấncủa bài).(2). Đếm số nhân viên của mỗi công ty con.(3). Cho biết tổng công ty VINGROUP có bao nhiêu nhân viên có “năng lực tốt”.(4). Xuất thông tin các nhân viên chưa được xét thi đua ở cty VINREAL.(5). Xuất thông tin các nhân viên lao động tiên tiến của cty VINCOM.(6). Cho biết trong tổng công ty có bao nhiêu nhân viên có “năng lực”.(7). Xuất danh sách bảng lương của các nhân viên VINCOM(8). Xuất danh sách các nhân viên của công ty VINCOM có hệ số lương là 3.99(9). Xuất danh sách các nhân viên có lương cao nhất trong VINCOM(10). Đếm số nhân viên có phụ cấp thâm niên ở VINCOM.(11). Xuất thông tin các nhân viên là chiến sĩ thi đua của tổng công ty VINGROUP.(12). Xuất thông tin các nhân viên có thâm niên từ 10 năm trở lên ở VINCOM(13). Xuất danh sách các nhân viên không đạt chỉ tiêu trong tháng 1/2018 của nhân viên VINREAL.