Sửa lỗi không hiển thị thanh công cụ Quick Access Toolbar (QAT) trong AutoCAD bị mất (white-transparent), cách xóa thanh công cụ truy cập nhanh Quick Access Toolbar QAT trong AutoCAD, cách khôi phục thanh công cụ mặc định trong AutoCAD 2007 2010 2013 2016 2019, Solved: Quick Access Toolbar missing, Quick Access Bar disappeared SOLVED, Restoring AutoCAD Menus and Toolbars

AutoCAD trong Windows hiển thị thanh công cụ truy cập nhanh hàng đầu chỉ có màu trắng - các biểu tượng gần như trong suốt và không thể đọc được. Chỉ khi đưa chuột vào thì vẫn hiện Tooltip giới thiệu tính năng của nút đó. Tình trạng này hay xảy ra với Windows 7 8 8.1 10 để chế độ Gương trong suốt Aero.


Cách hiện lại thanh công cụ Quick Access Toolbar (QAT) bị mất trong AutoCAD


Hành vi này có nghĩa là chức năng Tăng tốc đồ họa trong trình điều khiển Windows của bạn không hoạt động đúng. Cố gắng cập nhật trình điều khiển đồ họa Windows của bạn hoặc thay đổi cài đặt hiển thị cho Windows (mức tăng tốc 3D, độ sâu màu, độ trong suốt, kích thước văn bản, v.v.) vẫn không đặt được kết quả mong muốn. Trong Windows 7, bạn cũng có thể thử chuyển đổi giữa các môi trường Aero (gương trong suốt) hoặc Classic (chế độ cổ điển)
Việc này sẽ sửa được hoàn toàn việc không hiện thanh Quick Access Toolbar.


Cách hiện lại thanh công cụ Quick Access Toolbar (QAT) bị mất trong AutoCADKết quả là các icon đã hiện ra.


Cách hiện lại thanh công cụ Quick Access Toolbar (QAT) bị mất trong AutoCAD