Thanh công cụ truy cập nhanh - Quick Access Toolbar của AutoCAD là gì, cách ẩn hiện và khôi phục mặt định

Quick Access Toolbar của AutoCAD là 1 thanh công cụ nhỏ phía trên cùng của thanh tiêu đề, chứa các chức năng cơ bản, nhằm giúp bạn truy cập 1 cách nhanh nhất bằng thao tác chuột.

Mặc định Quick Access Toolbar của AutoCAD 2010 sẽ có các icon sau:
  1. New: Mở 1 bản vẽ mới
  2. Open: Mở bản vẽ có sẵn
  3. Save: Lưu bản vẽ
  4. Undo: Lấy lại lệnh vừa thực hiện
  5. Redo: Thực hiện lại lệnh trước khi vừa Undo
  6. Print: In ấn, xuất bản vẽ

Thanh công cụ truy cập nhanh - Quick Access Toolbar của AutoCAD là gì, cách ẩn hiện và khôi phục mặt định

Để tùy chỉnh, thêm bớt 1 số lệnh được gợi ý sẵn, hay dùng, bạn hãy kích vào nút mũi tên sổ xuống ở cuối thanh. Kích chọn icon bạn muốn thêm là nó sẽ hiện ra ngay.

Thanh công cụ truy cập nhanh - Quick Access Toolbar của AutoCAD là gì, cách ẩn hiện và khôi phục mặt định

Cách xóa 1 icon nhanh nhất là nhấn chuột phải, chọn Remove from Quick Access Toolbar

Thanh công cụ truy cập nhanh - Quick Access Toolbar của AutoCAD là gì, cách ẩn hiện và khôi phục mặt định

Tùy chỉnh nâng cao, đầy đủ tính năng thì nhấp chọn Customize Quick Access Toolbar trong menu chuột phải ở hình trên. Để thêm 1 lệnh nào đó bạn thích, hãy kéo thả chúng vào thanh công cụ hoặc Quick Access Toolbar

Thanh công cụ truy cập nhanh - Quick Access Toolbar của AutoCAD là gì, cách ẩn hiện và khôi phục mặt định

Nhấn vào nút 2 mũi tên lồng nhau để xổ xuống mục Customizations in All Files, đây là toàn bộ cây thư mục của thanh công cụ hiện có. Bạn có thể kéo thả từ ô Tất cả các dòng lệnh bên dưới lên.

Thanh công cụ truy cập nhanh - Quick Access Toolbar của AutoCAD là gì, cách ẩn hiện và khôi phục mặt định

Chuột phải vào thanh Quick Access Toolbar sẽ hiện ra menu ngữ cảnh. Bạn có thể thêm, bớt 1 thanh khác, thêm vạch phân cách, đổi tên, xóa, sao chép, dán, tìm kiếm và thay thế... các lệnh command.

Thanh công cụ truy cập nhanh - Quick Access Toolbar của AutoCAD là gì, cách ẩn hiện và khôi phục mặt định

Trên đây là tất cả các thao tác để tùy chỉnh thanh công cụ chính và thanh truy cập nhanh Quick Access Toolbar của AutoCAD. Chúc bạn sẽ có 1 môi trường AutoCAD thật tiện lợi.