Em hiện tại đang vàng 1 đơn đôi, em cần một bạn dual kéo rank em lên bạch kim mỗi buỗi sáng mong các ad giúp đỡ