tại sao mình không thể xem được dòng thời gian của chính mình trên facebook. mà bạn bè lại có thể xem được. mọi người ai đã gặp tình trạng như vậy chưa. giúp đỡ mình với. ( mình vào trang cá nhân -> vào dòng thời gian -> chế độ xem danh sách -> nó trắng trơn không có bất cứ thứ gì, mặc dù mình không hề ẩn bài viết khỏi dòng thời gian)