Vấn đề là cái bài này : (Umbrella (Meow Remix) | Bài Hát Được Yêu Thích Nhất TikTok - Giang Beat

)
Em đã xin phép ad và ad cho reup nhưng làm sao để khi youtube duyệt thì không bị bản quyền và làm cách nào để ghi nguồn của ad vì em chỉ lấy cái nhạc và video thì em tự tạo. M.N giúp em với. Vấn đề này khó hiểu quá.