mọi người cho hỏi những nơi nhận nuôi trẻ mồ cô - người ta nuôi đến lớn rồi cho cấp 1 . 2 .3 đại học luôn hay sao .nuối đến trên 18 tuổi thì có nuôi tiếp ko . nếu vô đây xin xem mắt rồi cưới có được ko