anh chị nào đang dùng EaseUS Data Recovery Wizard cho e mượn keey 1 lk được k ak. e tìm thấy file rồi luu vào máy nó đòi keey.