Các bác cho e hỏi. E muốn cài phần mềm optitex 17 mà cãi mãi không được. bác nào biết chỉ e với