mình cài xong longman đúng như trên mạng chỉ dẫn,song, khi mở lên nó lại hiện hộp thoại đòi nhét đĩa gì gì đó vào nữa,vậy phải làm sao mọi người?