Mình muốn hỏi cách sửa lỗi ERR_CONNECTION_CLOSED khi vào wattpad, mình đã thử đổi DNS với tắt proxy, xoá cache rồi khởi động lại máy nhưng vẫn không được, mong được giúp đỡ, cảm ơn trước