mình đang ở tphcm mà thông tin trên speedtest lại như vậy[/IMG]