M.n có ai biết cách cài mathtype trong word 365 ko chỉ cho mình với ?