Chào các bác, chả là trước em có dùng endnote 9 một thời gian, sau đó không dùng nữa. Nay quay lại dùng thì không mở được tài liều mà hiện báo lỗi như ảnh. Mong cao nhân vào chỉ điểm cho e! Em xin cảm ơn[IMG][/IMG]