CHo mình hỏi làm sao để set mấy con bot trong 1 room riêng như thế này ạ?