Link video :https://drive.google.com/file/d/1zWdR3HorpMKTzm7FWr2R4nAjQrMAI7LF/view?usp=sharing
Em đã làm theo ngta là đặt ở định dạng H264 nhưng xuất ra thì chất lượng như ***
M.N giúp em với.Máy em cấu hình yếu nên chỉ dùng đc CS4 thoi.