Hướng dẫn cách tắt chế độ share file nhanh, hàng loạt nhiều file trong Google drive

Vforum đã có rất nhiều bài viết chia sẻ cho các bạn cách upload file có dung lượng lớn lên Google drive để share cho một hoặc nhiều người xác định hay công khai trên internet.

Xem thêm
Xin hướng dẫn cách tải 1 loại file trong thư mục Google Drive

Hướng dẫn cách bật chức năng chia sẻ khi share file, yêu cầu quyền truy cập file trong Google drive

Hướng dẫn cách sử dụng, up file lên Google drive, chia sẻ link file Google drive cho người khác

Bài viết hôm nay sẽ chỉ các bạn cách tắt chế độ chia sẻ của 1 hoặc nhiều file nếu bạn không muốn mọi người xem và tải về nữa. Khi đó bạn sẽ không phải xoá hẳn file, trong khi vô hiệu hoá ngay link bạn đã từng chia sẻ ra bên ngoài.

Đây là thư mục chứa các file mình đã upload và chia sẻ từng file một. Chú ý vào cuối mỗi file có biểu tượng 2 người (share file) là chế độ đang được chia sẻ.

Hướng dẫn cách tắt chế độ share file nhanh, hàng loạt nhiều file trong Google drive


Để tắt Chế độ chia sẻ của 1 file nào đó, bạn nhấn chuột phải vào file đó, chọn Chia sẻ.


Hướng dẫn cách tắt chế độ share file nhanh, hàng loạt nhiều file trong Google drive


Nhấp vào menu sổ xuống, chọn vào Tắt - chỉ có những người nhất định mới có quyền truy cập


Hướng dẫn cách tắt chế độ share file nhanh, hàng loạt nhiều file trong Google drive


Chọn Xong


Hướng dẫn cách tắt chế độ share file nhanh, hàng loạt nhiều file trong Google drive


Khi đó icon Share sẽ biến mất, tức là file của bạn đã trở về chế độ riêng tư, mà chỉ bạn mới có quyền truy cập để chỉnh sửa và tải về.


Hướng dẫn cách tắt chế độ share file nhanh, hàng loạt nhiều file trong Google drive


Nếu muốn tắt chế độ share cho hàng loạt, nhiều file thì bôi đen toàn bộ, chuột phải chọn Chia sẻ.


Hướng dẫn cách tắt chế độ share file nhanh, hàng loạt nhiều file trong Google drive


Chọn Tắt -> Xong như làm với 1 file duy nhất.


Hướng dẫn cách tắt chế độ share file nhanh, hàng loạt nhiều file trong Google drive


Lưu ý nếu không số các file bạn bôi đen mà có 1 file ở chế độ chưa chia sẻ (trong hình thì file đầu tiên mình đã tắt Chia sẻ rồi) thì sẽ hiện bảng hội thoại như hình bên dưới, và bạn sẽ không có tuỳ chọn Tắt. Vậy nên cần chọn đúng những file đang có chế độ Chia sẻ, bỏ chọn nhưng file Riêng tư đi nhá


Hướng dẫn cách tắt chế độ share file nhanh, hàng loạt nhiều file trong Google drive