đây thực sự là một thử thách lớn cho lòng kiên nhẫn, tỉ mỉ và tính sáng tạo của con người.

Chỉ cần một chút khéo tay, kiên nhẫn bạn sẽ có thể tạo ra những bức tranh hết sức độc đáo từ những chiếc lá bình thường. Bạn nghĩ sao?


theo genk