cho e hỏi máy e bị lỗi 0xc0000001 r e dùng đĩa dvd win 7 để fix thì nó hiện lỗi 0xc00000e9 là s ạ