Download Chrome 12 offline bản mới nhất 2011 offline cho win 7 32 bit 64 bit win xp

Hướng dẫn cài đặt:


Click vào link:
google.com/chrome/eula.html?hl=vi&brand=CHMA&utm_campaign=vi&utm_sou rce=vi-ha-apac-vi-bk&utm_medium=ha&installdataindex=homepagepromo

Đánh dấu vào 2 ô check

Đặt Google Chrome làm trình duyệt mặc định của tôi
Tuỳ chọn: Giúp cải thiện Google Chrome tốt hơn bằng cách tự động gửi cho Google thống kê sử dụng và báo cáo sự cố

Sau đó click:
Chấp nhân và cài đặt, Chrome sẽ được tải bản mới nhất. Sau khi tải về hoàn thành, các bạn click vào file vừa tải để cài online.
Lưu ý: đợi hơi lâu 1 chút, vì không phải bản offline.
Hoặc tải bản cài offline tại đây cài đặt sẽ nhanh hơn:


dl.google.com/chrome/install/712.0/chrome_installer.exe