Hiện tại mình muốn cắt tóc cho hợp với cái đầu mà mình không biết tiệm salon nào hết.Mình dự định duỗi tóc và nhuộm đen.Mọi người chỉ dùm mình tiệm salon nào tốt và có nhiều con trai vào và chi phí duỗi tóc và nhuộm đen khoảng bao nhiêu vậy?