Từ ngày 01/08/2011 – 31/10/2011
Hoà mạng mới bộ kít Myzone/VinaXtra 65.000 đ có 475.000 đồng.
Hoà mạng mới bộ kít Myzone/VinaXtra 25.000 đ có 275.000 đồng.
Tặng 50% giá trị thẻ nạp cho 10 thẻ đầu tiên không phân biệt các loại mệnh giá