Nhăn mặt, nhắm mắt và thè lưỡi là những hình ảnh hài hước của các em bé khi 'nhấm nháp' miếng chanh chua.