kết quả từ 1 tới 3 trên 3

BBcode Video Youtube cho vbb 4 cực chuẩn

 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 2
  Bài gửi
  10.833

  BBcode Video Youtube cho vbb 4 cực chuẩn

  BBcode Video Youtube cho vbb 4,3 cực chuẩn không click lên youtube Full screen  Title: YouTube BB Code
  Tag: youtube
  Replacement:

  PHP Code:
  <center><object style="height: 350px; width: 740px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/{param}?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/{param}?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true"  width="640" height="390"  allowScriptAccess="never"  allowNetworking="internal"></object></center

  Example:
  PHP Code:
  [YOUTUBE]ID VIDEO YOUTUBE[/YOUTUBE

  Description: Player YouTube Videos
  Use {Option}: No

  Remove Tag If Empty Ðồng ý

  Tắt BB Code trong BB Code Không

  Disable Smilies Within This BB Code Không

  Disable Word Wrapping Within This BB Code Không

  Disable Automatic Link Parsing Within This BB Code Ðồng ý


  Image:


  Demo: [YOUTUBE*]4yY7SC5fuW0[/YOUTUBE]  BBcode mặc định của vbb 4, nếu chưa sửa chữa gì thì các bạn copy đoạn code sau dán đè vào code cũ tại:

  Thêm chức năng: Full Screen, DisallowScriptAccess

  Style(Giao Diện) -> Edit Templates -> BB Code Layout Templates -> BBcode video

  Mã:
  <vb:if condition="$provider == 'hulu'">
  <object class="restrain" type="application/x-shockwave-flash" width="512" height="296" data="http://www.hulu.com/embed/{vb:raw code}">
    <param name="movie" value="http://www.hulu.com/embed/{vb:raw code}" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <!--[if IE 6]>
    <embed width="512" height="296" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.hulu.com/embed/{vb:raw code}" />
    <![endif]--></object>
  <vb:elseif condition="$provider == 'youtube'" />
  <center>
  <object class="restrain" type="application/x-shockwave-flash" width="720" height="420" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="never" allowNetworking="internal" data="http://www.youtube.com/v/{vb:raw code}?version=4&fs=1">
    <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/{vb:raw code}?version=4&fs=1" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <!--[if IE 6]>
    <embed width="720" allowScriptAccess="never" allowFullScreen="true" allowNetworking="internal" height="420" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/{vb:raw code}&showinfo=0&fs=1" />
    <![endif]--></object>
  </center>
  <vb:elseif condition="$provider == 'vimeo'" />
  <object class="restrain" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id={vb:raw code}">
    <param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id={vb:raw code}" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <!--[if IE 6]>
    <embed allowscriptaccess="never" allowfullscreen="true" allownetworking="internal" width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id={vb:raw code}" />
    <![endif]--></object>
  <vb:elseif condition="$provider == 'dailymotion'" />
  <object class="restrain" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="339" data="http://www.dailymotion.com/swf/{vb:raw code}">
    <param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/{vb:raw code}" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <!--[if IE 6]>
    <embed width="420" height="339" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/{vb:raw code}" />
    <![endif]--></object>
  <vb:elseif condition="$provider == 'metacafe'" />
  <object class="restrain" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="345" data="http://www.metacafe.com/fplayer/{vb:raw code}.swf">
    <param name="movie" value="http://www.metacafe.com/fplayer/{vb:raw code}.swf" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <!--[if IE 6]>
    <embed width="400" height="345" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.metacafe.com/fplayer/{vb:raw code}.swf" />
    <![endif]--></object>
  <vb:elseif condition="$provider == 'google'" />
  <object class="restrain" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="326" data="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid={vb:raw code}">
    <param name="movie" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid={vb:raw code}" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <!--[if IE 6]>
    <embed width="400" height="326" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid={vb:raw code}" />
    <![endif]--></object>
  <vb:elseif condition="$provider == 'facebook'" />
  <object class="restrain" type="application/x-shockwave-flash" width="576" height="432" data="http://www.facebook.com/v/{vb:raw code}">
    <param name="movie" value="http://www.facebook.com/v/{vb:raw code}" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <!--[if IE 6]>
    <embed width="576" height="432" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.facebook.com/v/{vb:raw code}" />
    <![endif]--></object>
  </vb:if>

  Demo: [video*]http://www.youtube.com/watch?v=cFl6hHeE47o[/video]

  Quick reply to this message Trả lời       

 2. Đã cảm ơn Lê Minh:


 3. #2
  Ðến Từ
  Huyên Phước Long
  Thành Viên Thứ: 117075
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  6

  Reply: BBcode Video Youtube cho vbb 4 cực chuẩn

  ko chạy dc

 4. Đã cảm ơn songanh999:


 5. #3
  Ðến Từ
  Huyện Hòa Bình
  Thành Viên Thứ: 164215
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  4

  Reply: BBcode Video Youtube cho vbb 4 cực chuẩn

  loooi rồi bác

 6. Đã cảm ơn balodulich:


Nhãn